1.IX.2021 r. została podpisana umowa z firmą AMIBUD Cezary Ilnicki z Pieńska na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla kompleksu sportowego OSiR, zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Bielawie.
W ramach zadania planuje się zaprojektowanie stadionu lekkoatletycznego wraz z certyfikowanym boiskiem piłkarskim oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym i noclegowo-gastronomicznym.

Co ważne firma AMIBUD posiada bardzo bogate doświadczenia w zakresie projektowania podobnych obiektów m.in. w Bolesławcu, Zamościu i Gubinie. Dlatego też należy się spodziewać, iż bielawski kompleks sportowy zyska nie tylko nową estetykę, ale przede wszystkim i funkcjonalność, która da możliwość częściowej komercjalizacji działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wartość zadania opiewa na kwotę 16.974 zł i w całości zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Bielawa. Termin oddania dokumentacji określono w umowie na 15.XII.2021 r.
W kolejnym etapie (tj. w roku 2022), na podstawie PFU, opracowane zostaną projekty techniczne umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, a także zostaną złożone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze źródeł zewnętrznych.
Działanie to jest zgodne z celem operacyjnym nr 3.4 pn. „Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej (m.in. budowę hali sportowej i modernizację kompleksu OSiR przy ul. Sportowej i Bankowej)”, zapisanym w Strategii Rozwoju Bielawy.

 

Recommended Posts